Trích dẫn APA

Đỗ, H. Trung Quốc đẩy mạnh yêu sách "đường lưỡi bò".

Chicago Style Citation

Đỗ, Hùng. Trung Quốc đẩy Mạnh Yêu Sách "đường Lưỡi Bò".

Trích dẫn MLA

Đỗ, Hùng. Trung Quốc đẩy Mạnh Yêu Sách "đường Lưỡi Bò".

Cảnh báo! Những trích dẫn này có thể không chính xác 100%.