Mặt trận Tổ quốc Việt Nam kiến nghị sửa đổi, bổ sung Hiến pháp 1992: Cần một đạo luật riêng về Đảng

Sáng 28-6-2012, Đoàn Chủ tịch UBTWMTTQVN tổ chức Hội nghị lần thứ 9 tại Hà Nội thảo luận và kiến nghị sửa đổi, bổ sung Hiến pháp 1992

Lưu vào:
Tác giả chính: Nguyệt Minh
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!
LEADER 00863nab a2200229 p 4500
001 41885
005 20161019045540.0
008 120629|########xxu|||||||||||||||||vie||
041 |a vie 
100 |a Nguyệt Minh 
245 1 |a Mặt trận Tổ quốc Việt Nam kiến nghị sửa đổi, bổ sung Hiến pháp 1992: Cần một đạo luật riêng về Đảng 
520 |a Sáng 28-6-2012, Đoàn Chủ tịch UBTWMTTQVN tổ chức Hội nghị lần thứ 9 tại Hà Nội thảo luận và kiến nghị sửa đổi, bổ sung Hiến pháp 1992 
653 |a chỉnh đốn đảng 
653 |a hiến pháp 1992 
653 |a sửa đổi hiến pháp 
653 |a xây dựng đảng 
773 |t Thanh niên  |d 29-6-2012 
901 |a BV30 
902 |a pl 
911 |a Đào Văn Thạch  |b 29/06/2012  |d TVL120012420 
942 |c BT 
999 |c 43176  |d 43176