Trích dẫn APA

Thanh Phương. Trung quốc ngày càng hống hách và ngọa mạn.

Chicago Style Citation

Thanh Phương. Trung Quốc Ngày Càng Hống Hách Và Ngọa Mạn.

Trích dẫn MLA

Thanh Phương. Trung Quốc Ngày Càng Hống Hách Và Ngọa Mạn.

Cảnh báo! Những trích dẫn này có thể không chính xác 100%.