Trích dẫn APA

Khánh Duy. ASEAN không tìm kiếm được tiếng nói chung.

Chicago Style Citation

Khánh Duy. ASEAN Không Tìm Kiếm được Tiếng Nói Chung.

Trích dẫn MLA

Khánh Duy. ASEAN Không Tìm Kiếm được Tiếng Nói Chung.

Cảnh báo! Những trích dẫn này có thể không chính xác 100%.