Trích dẫn APA

Cực Nam Trung Quốc chỉ đến đảo Hải Nam.

Chicago Style Citation

Cực Nam Trung Quốc Chỉ đến đảo Hải Nam.

Trích dẫn MLA

Cực Nam Trung Quốc Chỉ đến đảo Hải Nam.

Cảnh báo! Những trích dẫn này có thể không chính xác 100%.