Trích dẫn APA

H.Vũ. Cơ chế công khai minh bạch, kiểm soát tài sản là rất khó.

Chicago Style Citation

H.Vũ. Cơ Chế Công Khai Minh Bạch, Kiểm Soát Tài Sản Là Rất Khó.

Trích dẫn MLA

H.Vũ. Cơ Chế Công Khai Minh Bạch, Kiểm Soát Tài Sản Là Rất Khó.

Cảnh báo! Những trích dẫn này có thể không chính xác 100%.