Trích dẫn APA

Phan, C. T. Sự xúc phạm với quá khứ.

Chicago Style Citation

Phan, Cẩm Thượng. Sự Xúc Phạm Với Quá Khứ.

Trích dẫn MLA

Phan, Cẩm Thượng. Sự Xúc Phạm Với Quá Khứ.

Cảnh báo! Những trích dẫn này có thể không chính xác 100%.