Trích dẫn APA

Nguyễn, Đ. D. Hiến pháp phải là bản văn kiểm soát quyền lực Nhà nước.

Chicago Style Citation

Nguyễn, Đăng Dung. Hiến Pháp Phải Là Bản Văn Kiểm Soát Quyền Lực Nhà Nước.

Trích dẫn MLA

Nguyễn, Đăng Dung. Hiến Pháp Phải Là Bản Văn Kiểm Soát Quyền Lực Nhà Nước.

Cảnh báo! Những trích dẫn này có thể không chính xác 100%.