Trích dẫn APA

Bảo Vân. Quyền lực và trách nhiệm.

Chicago Style Citation

Bảo Vân. Quyền Lực Và Trách Nhiệm.

Trích dẫn MLA

Bảo Vân. Quyền Lực Và Trách Nhiệm.

Cảnh báo! Những trích dẫn này có thể không chính xác 100%.