Trích dẫn APA

Nguyễn, T. Nên có Luật về công khai tài sản?

Chicago Style Citation

Nguyễn, Tuấn. Nên Có Luật Về Công Khai Tài Sản?

Trích dẫn MLA

Nguyễn, Tuấn. Nên Có Luật Về Công Khai Tài Sản?

Cảnh báo! Những trích dẫn này có thể không chính xác 100%.