Trích dẫn APA

Dạ Yến, & Vũ, M. Đại hội Đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ VII: Đoàn kết và trí tuệ.

Chicago Style Citation

Dạ Yến, and Mạnh Vũ. Đại Hội Đại Biểu Phật Giáo Toàn Quốc Lần Thứ VII: Đoàn Kết Và Trí Tuệ.

Trích dẫn MLA

Dạ Yến, and Mạnh Vũ. Đại Hội Đại Biểu Phật Giáo Toàn Quốc Lần Thứ VII: Đoàn Kết Và Trí Tuệ.

Cảnh báo! Những trích dẫn này có thể không chính xác 100%.