Trích dẫn APA

Nguyễn, H. Hệ thống hóa tài liệu chủ quyền Hoàng Sa, Trường Sa.

Chicago Style Citation

Nguyễn, Huy. Hệ Thống Hóa Tài Liệu Chủ Quyền Hoàng Sa, Trường Sa.

Trích dẫn MLA

Nguyễn, Huy. Hệ Thống Hóa Tài Liệu Chủ Quyền Hoàng Sa, Trường Sa.

Cảnh báo! Những trích dẫn này có thể không chính xác 100%.