Trích dẫn APA

Minh Cường. Không ảo tưởng mưu đồ của Trung Quốc.

Chicago Style Citation

Minh Cường. Không ảo Tưởng Mưu đồ Của Trung Quốc.

Trích dẫn MLA

Minh Cường. Không ảo Tưởng Mưu đồ Của Trung Quốc.

Cảnh báo! Những trích dẫn này có thể không chính xác 100%.