Trích dẫn APA

Lê, A. Đ. Nhà nghiên cứu Trung Quốc Dương Danh Dy: Độc chiếm Biển Đông- hành vi phải răn đe.

Chicago Style Citation

Lê, Anh Đức. Nhà Nghiên Cứu Trung Quốc Dương Danh Dy: Độc Chiếm Biển Đông- Hành Vi Phải Răn đe.

Trích dẫn MLA

Lê, Anh Đức. Nhà Nghiên Cứu Trung Quốc Dương Danh Dy: Độc Chiếm Biển Đông- Hành Vi Phải Răn đe.

Cảnh báo! Những trích dẫn này có thể không chính xác 100%.