Trích dẫn APA

Trương, T. N. SLOC Biển Đông và ngoại giao pháo hạm. Bài 2: Ngoại giao pháo hạm kiểu Trung Quốc.

Chicago Style Citation

Trương, Trọng Nghĩa. SLOC Biển Đông Và Ngoại Giao Pháo Hạm. Bài 2: Ngoại Giao Pháo Hạm Kiểu Trung Quốc.

Trích dẫn MLA

Trương, Trọng Nghĩa. SLOC Biển Đông Và Ngoại Giao Pháo Hạm. Bài 2: Ngoại Giao Pháo Hạm Kiểu Trung Quốc.

Cảnh báo! Những trích dẫn này có thể không chính xác 100%.