Trích dẫn APA

Thành Văn. Chạy công chức, chưa phát hiện.

Chicago Style Citation

Thành Văn. Chạy Công Chức, Chưa Phát Hiện.

Trích dẫn MLA

Thành Văn. Chạy Công Chức, Chưa Phát Hiện.

Cảnh báo! Những trích dẫn này có thể không chính xác 100%.