Trích dẫn APA

Tuổi trẻ Việt Nam có tâm trong, trí sáng, hoài bão lớn.

Chicago Style Citation

Tuổi Trẻ Việt Nam Có Tâm Trong, Trí Sáng, Hoài Bão Lớn.

Trích dẫn MLA

Tuổi Trẻ Việt Nam Có Tâm Trong, Trí Sáng, Hoài Bão Lớn.

Cảnh báo! Những trích dẫn này có thể không chính xác 100%.