Trích dẫn APA

Thành Luân. Góp ý dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992: Đảm bảo quyền làm chủ của nhân dân.

Chicago Style Citation

Thành Luân. Góp ý Dự Thảo Sửa đổi Hiến Pháp 1992: Đảm Bảo Quyền Làm Chủ Của Nhân Dân.

Trích dẫn MLA

Thành Luân. Góp ý Dự Thảo Sửa đổi Hiến Pháp 1992: Đảm Bảo Quyền Làm Chủ Của Nhân Dân.

Cảnh báo! Những trích dẫn này có thể không chính xác 100%.