Trích dẫn APA

Đường lưỡi bò là do một quan chức Trung Quốc tiện tay vẽ vào.

Chicago Style Citation

Đường Lưỡi Bò Là Do Một Quan Chức Trung Quốc Tiện Tay Vẽ Vào.

Trích dẫn MLA

Đường Lưỡi Bò Là Do Một Quan Chức Trung Quốc Tiện Tay Vẽ Vào.

Cảnh báo! Những trích dẫn này có thể không chính xác 100%.