Trích dẫn APA

Duy Phương. Thủy điện nhỏ và sự thờ ơ của người trong cuộc.

Chicago Style Citation

Duy Phương. Thủy điện Nhỏ Và Sự Thờ ơ Của Người Trong Cuộc.

Trích dẫn MLA

Duy Phương. Thủy điện Nhỏ Và Sự Thờ ơ Của Người Trong Cuộc.

Cảnh báo! Những trích dẫn này có thể không chính xác 100%.