Trích dẫn APA

Thanh Yến. Triết lý giáo dục hướng tới tư duy độc lập.

Chicago Style Citation

Thanh Yến. Triết Lý Giáo Dục Hướng Tới Tư Duy độc Lập.

Trích dẫn MLA

Thanh Yến. Triết Lý Giáo Dục Hướng Tới Tư Duy độc Lập.

Cảnh báo! Những trích dẫn này có thể không chính xác 100%.