Trích dẫn APA

Áp đặt lệnh cấm đánh bắt ở biển Đông: Trung Quốc sẽ không tránh khỏi một phiên tòa bắt buộc.

Chicago Style Citation

Áp đặt Lệnh Cấm đánh Bắt ở Biển Đông: Trung Quốc Sẽ Không Tránh Khỏi Một Phiên Tòa Bắt Buộc.

Trích dẫn MLA

Áp đặt Lệnh Cấm đánh Bắt ở Biển Đông: Trung Quốc Sẽ Không Tránh Khỏi Một Phiên Tòa Bắt Buộc.

Cảnh báo! Những trích dẫn này có thể không chính xác 100%.