Doanh nghiệp "chết không được chôn" vì Luật Phá sản

Bài báo đưa tin Đoàn ĐBQH Thành phố Đà Nẵng tổ chức lấy ý kiến các sở ngành liên quan về Dự án Luật Phá sản sửa đổi. Các ý kiến cho rằng: Còn nhiều bất cập trong chế tài, nhiều thủ tục không hợp lý, chưa có quy định về cơ chế phục hồi doanh nghiệp... Góp ý cho dự thảo, nhiều ĐB đề nghị nên cho Viện...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Lê, Phi
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!
Tóm tắt:Bài báo đưa tin Đoàn ĐBQH Thành phố Đà Nẵng tổ chức lấy ý kiến các sở ngành liên quan về Dự án Luật Phá sản sửa đổi. Các ý kiến cho rằng: Còn nhiều bất cập trong chế tài, nhiều thủ tục không hợp lý, chưa có quy định về cơ chế phục hồi doanh nghiệp... Góp ý cho dự thảo, nhiều ĐB đề nghị nên cho Viện Kiểm sát quyền kháng nghị trong các vụ phá sản, đưa ra những quy định chặt chẽ và tránh việc các doanh nghiệp phá sản tẩu tán tài sản, xù nợ...