Trích dẫn APA

Ngô, V. V., & Nguyễn, D. Q. Sửa đổi, bổ sung các quy định về vật chứng trong Bộ luật tố tụng hình sự năm 2003.

Chicago Style Citation

Ngô, Văn Vịnh, and Duy Quang Nguyễn. Sửa đổi, Bổ Sung Các Quy định Về Vật Chứng Trong Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự Năm 2003.

Trích dẫn MLA

Ngô, Văn Vịnh, and Duy Quang Nguyễn. Sửa đổi, Bổ Sung Các Quy định Về Vật Chứng Trong Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự Năm 2003.

Cảnh báo! Những trích dẫn này có thể không chính xác 100%.