Định hướng xã hội chủ nghĩa trong phát triển kinh tế thị trường ở Việt Nam - Một số vấn đề lý luận và thực tiễn mới đang đặt ra. Tập 1

Lưu vào:
Đồng tác giả: Đinh, Quang Ty (Đồng chủ biên), Lê, Minh Nghĩa (Đồng chủ biên), Nguyễn, Viết Thông (Đồng chủ biên), Nguyễn, Xuân Thắng (Đồng chủ biên)
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Chính trị quốc gia - Sự thật, 2014
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!
LEADER 01439nam a22003017a 4500
001 TVQH
005 20161019040730.0
008 160407b2014 vm ||||| |||| 00| 0 vie d
020 |a 9786045704059 
040 |a TVQH  |b vie  |e AACR2 
041 |a vie 
082 |2 23  |a 320.531  |b Đ312h 
245 1 |a Định hướng xã hội chủ nghĩa trong phát triển kinh tế thị trường ở Việt Nam - Một số vấn đề lý luận và thực tiễn mới đang đặt ra. Tập 1  |c Nguyễn Xuân Thắng...[và những người khác] đồng chủ biên 
260 |a Hà Nội:   |b Chính trị quốc gia - Sự thật,   |c 2014 
300 |a 466 tr.;   |c 24cm 
653 |a Chủ nghĩa tư bản 
653 |a Chủ nghĩa xã hội 
653 |a Định hướng xã hội chủ nghĩa 
653 |a Kinh tế thị trường 
653 |a Việt Nam 
700 1 |a Đinh, Quang Ty  |e Đồng chủ biên 
700 1 |a Lê, Minh Nghĩa  |e Đồng chủ biên 
700 1 |a Nguyễn, Viết Thông  |e Đồng chủ biên 
700 1 |a Nguyễn, Xuân Thắng  |e Đồng chủ biên 
942 |2 ddc  |c BK 
999 |c 48083  |d 48083 
952 |0 0  |1 0  |2 ddc  |3 T.1 -  |4 0  |6 320_531000000000000_Đ312H  |7 0  |9 44659  |a TVQH  |b TVQH  |c P2-HTBD  |d 2016-04-07  |o 320.531 Đ312h  |p VV00042123  |r 2016-04-07  |w 2016-04-07  |y BK 
952 |0 0  |1 0  |2 ddc  |3 T.1 -  |4 0  |6 320_531000000000000_Đ312H  |7 0  |9 44660  |a TVQH  |b TVQH  |c P2-HTBD  |d 2016-04-07  |o 320.531 Đ312h  |p VV00042124  |r 2016-04-07  |w 2016-04-07  |y BK