Trích dẫn APA

Võ, Q. T., A Lưu Nghệ nhân hát, Lê Thị Thùy Ly, Trần Nho Thìn, Y Kiưch, & Y Tưr. (2007). Kho tàng sử thi Tây Nguyên: Sử thi Ba Na: Giông tep tơ rông kơtu pơlei lôch rung - Giông ngủ ở nhà rông của làng bỏ hoang, Giông lua pơnăh mim ju kru yang - Giông săn trâu rừng. Hà Nội: Khoa học xã hội.

Chicago Style Citation

Võ, Quang Trọng, A Lưu Nghệ nhân hát, Lê Thị Thùy Ly, Trần Nho Thìn, Y Kiưch, and Y Tưr. Kho Tàng Sử Thi Tây Nguyên: Sử Thi Ba Na: Giông Tep Tơ Rông Kơtu Pơlei Lôch Rung - Giông Ngủ ở Nhà Rông Của Làng Bỏ Hoang, Giông Lua Pơnăh Mim Ju Kru Yang - Giông Săn Trâu Rừng. Hà Nội: Khoa học xã hội, 2007.

Trích dẫn MLA

Võ, Quang Trọng, et al. Kho Tàng Sử Thi Tây Nguyên: Sử Thi Ba Na: Giông Tep Tơ Rông Kơtu Pơlei Lôch Rung - Giông Ngủ ở Nhà Rông Của Làng Bỏ Hoang, Giông Lua Pơnăh Mim Ju Kru Yang - Giông Săn Trâu Rừng. Hà Nội: Khoa học xã hội, 2007.

Cảnh báo! Những trích dẫn này có thể không chính xác 100%.