Trích dẫn APA

(2012). Tuyển tập các báo cáo khoa học hội nghị khoa học và công nghệ ngành xây dựng (giai đoạn 2001 - 2012): Phần 2 - Kết cấu công trình và công nghệ xây dựng , Vật liệu và cơ khí xây dựng, Hạ tầng kỹ thuật và môi trường đô thị. Hà Nội: Knxb..

Chicago Style Citation

Tuyển Tập Các Báo Cáo Khoa Học Hội Nghị Khoa Học Và Công Nghệ Ngành Xây Dựng (giai đoạn 2001 - 2012): Phần 2 - Kết Cấu Công Trình Và Công Nghệ Xây Dựng , Vật Liệu Và Cơ Khí Xây Dựng, Hạ Tầng Kỹ Thuật Và Môi Trường đô Thị. Hà Nội: Knxb., 2012.

Trích dẫn MLA

Tuyển Tập Các Báo Cáo Khoa Học Hội Nghị Khoa Học Và Công Nghệ Ngành Xây Dựng (giai đoạn 2001 - 2012): Phần 2 - Kết Cấu Công Trình Và Công Nghệ Xây Dựng , Vật Liệu Và Cơ Khí Xây Dựng, Hạ Tầng Kỹ Thuật Và Môi Trường đô Thị. Hà Nội: Knxb., 2012.

Cảnh báo! Những trích dẫn này có thể không chính xác 100%.