Trích dẫn APA

Colón-Ríos, J. I. (2012). Weak Constitutionalism: Democratic legitimacy and the question of constituent power. Canada: Routledge.

Chicago Style Citation

Colón-Ríos, Joel I. Weak Constitutionalism: Democratic Legitimacy and the Question of Constituent Power. Canada: Routledge, 2012.

Trích dẫn MLA

Colón-Ríos, Joel I. Weak Constitutionalism: Democratic Legitimacy and the Question of Constituent Power. Canada: Routledge, 2012.

Cảnh báo! Những trích dẫn này có thể không chính xác 100%.