Văn kiện Đảng toàn tập. Tập 22: 1961

Tập hợp các văn bản phản ánh các hoạt động lãnh đạo của Đảng trong năm 1961 về thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 1961-1965, xây dựng cơ sở vật chất-kỹ thuật của CNXH ở miền Bắc, kết hợp đấu tranh chính trị và vũ trang tiến công địch trên toàn miền Nam...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả tập thể: Đảng cộng sản Việt nam
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Chính trị quốc gia, 2002
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!
Tóm tắt:Tập hợp các văn bản phản ánh các hoạt động lãnh đạo của Đảng trong năm 1961 về thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 1961-1965, xây dựng cơ sở vật chất-kỹ thuật của CNXH ở miền Bắc, kết hợp đấu tranh chính trị và vũ trang tiến công địch trên toàn miền Nam
Mô tả vật lý:807tr.