Trích dẫn APA

Nguyễn, X. Đ. (2003). Những vấn đề thi pháp văn học dân gian\. Hà Nội: Khoa học xã hội.

Chicago Style Citation

Nguyễn, Xuân Đức. Những Vấn đề Thi Pháp Văn Học Dân Gian\. Hà Nội: Khoa học xã hội, 2003.

Trích dẫn MLA

Nguyễn, Xuân Đức. Những Vấn đề Thi Pháp Văn Học Dân Gian\. Hà Nội: Khoa học xã hội, 2003.

Cảnh báo! Những trích dẫn này có thể không chính xác 100%.