Trích dẫn APA

Lý, G. M., Lâm Thấm, & Vũ, N. Q. (2003). Đàm đạo với Phật Đà\. Hà Nội: Văn học.

Chicago Style Citation

Lý, Giác Minh, Lâm Thấm, and Ngọc Quỳnh Vũ. Đàm đạo Với Phật Đà\. Hà Nội: Văn học, 2003.

Trích dẫn MLA

Lý, Giác Minh, Lâm Thấm, and Ngọc Quỳnh Vũ. Đàm đạo Với Phật Đà\. Hà Nội: Văn học, 2003.

Cảnh báo! Những trích dẫn này có thể không chính xác 100%.