Trích dẫn APA

Trần, T. K. (2003). Phật giáo\. kđ.: Tôn giáo.

Chicago Style Citation

Trần, Trọng Kim. Phật Giáo\. kđ.: Tôn giáo, 2003.

Trích dẫn MLA

Trần, Trọng Kim. Phật Giáo\. kđ.: Tôn giáo, 2003.

Cảnh báo! Những trích dẫn này có thể không chính xác 100%.