Trích dẫn APA

Kenneth Culp Davis. (1975). Administrative law and Government: Luật hành chính và Chính phủ\ (xb.lần thứ hai.). Saint Paul: West.

Chicago Style Citation

Kenneth Culp Davis. Administrative Law and Government: Luật Hành Chính Và Chính Phủ\. xb.lần thứ hai. Saint Paul: West, 1975.

Trích dẫn MLA

Kenneth Culp Davis. Administrative Law and Government: Luật Hành Chính Và Chính Phủ\. xb.lần thứ hai. Saint Paul: West, 1975.

Cảnh báo! Những trích dẫn này có thể không chính xác 100%.