Về các điều khoản liên quan đến trách nhiệm hình sự của pháp nhân trong phần chung Bộ luật hình sự năm 2015 /

Lưu vào:
Tác giả chính: Lê, Văn Cảm
Đồng tác giả: Mai, Thị Thu Hằng
Định dạng: Book Chapter
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!
LEADER 00618naa a2200181 4500
005 20161120202428.0
040 |a TVQH  |b vie  |e AACR2 
041 |a vie 
100 1 |a Lê, Văn Cảm 
245 1 0 |a Về các điều khoản liên quan đến trách nhiệm hình sự của pháp nhân trong phần chung Bộ luật hình sự năm 2015 /  |c Lê Văn Cảm, Mai Thị Thu Hằng 
653 |a Trách nhiệm hình sự 
653 |a Pháp nhân 
653 |a Bộ luật hình sự 
653 |a Phần chung 
700 1 |a Mai, Thị Thu Hằng 
773 0 |g 2016, Số 21, tr.26-35  |t Kiểm sát 
942 |2 ddc  |c BT 
999 |c 55075  |d 55075