Giới thiệu những điểm mới của Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015 (Kỳ I)

Lưu vào:
Định dạng: Book Chapter
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!
LEADER 00496naa a22001577a 4500
005 20161208194647.0
040 |a TVQH  |b vie  |e AACR2 
041 |a vie 
245 0 0 |a Giới thiệu những điểm mới của Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015 (Kỳ I)  
653 |a Bộ luật tố tụng hình sự 
653 |a Những quy định chung 
653 |a Khởi tố vụ án hình sự 
653 |a Truy tố 
773 0 |g 2016, Số 7, tr.6-11  |t Tòa án nhân dân 
942 |c BT 
999 |c 55294  |d 55294