Trích dẫn APA

Nguyễn, Đ. D. G. (2014). Sự hạn chế quyền lực nhà nước (Tái bản lần thứ nhất.). Hà Nội: Đại học Quốc Hà Nội.

Chicago Style Citation

Nguyễn, Đăng Dung GS.TS. Sự Hạn Chế Quyền Lực Nhà Nước. Tái bản lần thứ nhất. Hà Nội: Đại học Quốc Hà Nội, 2014.

Trích dẫn MLA

Nguyễn, Đăng Dung GS.TS. Sự Hạn Chế Quyền Lực Nhà Nước. Tái bản lần thứ nhất. Hà Nội: Đại học Quốc Hà Nội, 2014.

Cảnh báo! Những trích dẫn này có thể không chính xác 100%.