Trích dẫn APA

(1995). Political handbook of the World 1994-1995: Governments and intergovernmental organizations as of August 1, 1994. New York: CSA.

Chicago Style Citation

Political Handbook of the World 1994-1995: Governments and Intergovernmental Organizations As of August 1, 1994. New York: CSA, 1995.

Trích dẫn MLA

Political Handbook of the World 1994-1995: Governments and Intergovernmental Organizations As of August 1, 1994. New York: CSA, 1995.

Cảnh báo! Những trích dẫn này có thể không chính xác 100%.