Trích dẫn APA

Greene, R., Nguyễn, M. H., & Nguyễn, T. N. (2019). 48 nguyên tắc chủ chốt của quyền lực (In lần thứ 18.). Tp. Hồ Chí Minh: trẻ.

Chicago Style Citation

Greene, Robert, Minh Hoàng Nguyễn, and Thành Nhân Nguyễn. 48 Nguyên Tắc Chủ Chốt Của Quyền Lực. In lần thứ 18. Tp. Hồ Chí Minh: trẻ, 2019.

Trích dẫn MLA

Greene, Robert, Minh Hoàng Nguyễn, and Thành Nhân Nguyễn. 48 Nguyên Tắc Chủ Chốt Của Quyền Lực. In lần thứ 18. Tp. Hồ Chí Minh: trẻ, 2019.

Cảnh báo! Những trích dẫn này có thể không chính xác 100%.