Trích dẫn APA

(2004). Tôn giáo và đời sống hiện đại.Tập 5. Hà Nội: Khoa học xã hội.

Chicago Style Citation

Tôn Giáo Và đời Sống Hiện đại.Tập 5. Hà Nội: Khoa học xã hội, 2004.

Trích dẫn MLA

Tôn Giáo Và đời Sống Hiện đại.Tập 5. Hà Nội: Khoa học xã hội, 2004.

Cảnh báo! Những trích dẫn này có thể không chính xác 100%.