Trích dẫn APA

(2004). Vietnam INGO Directory 2004-2005: International Non-Governmental Organisations, Foundations & Trusts in Viet Nam. Hà Nội: k.nxb.

Chicago Style Citation

Vietnam INGO Directory 2004-2005: International Non-Governmental Organisations, Foundations & Trusts in Viet Nam. Hà Nội: k.nxb, 2004.

Trích dẫn MLA

Vietnam INGO Directory 2004-2005: International Non-Governmental Organisations, Foundations & Trusts in Viet Nam. Hà Nội: k.nxb, 2004.

Cảnh báo! Những trích dẫn này có thể không chính xác 100%.