Trích dẫn APA

Jullien Francois, Đào Hùng, & Đinh, C. (2004). Bàn về chữ "thời" những yếu tố của một triết lý sống: Du "temps"-éléments d'une philosophie du virre\. Đà Nẵng: NXB. Đà nẵng.

Chicago Style Citation

Jullien Francois, Đào Hùng, and Chân Đinh. Bàn Về Chữ "thời" Những Yếu Tố Của Một Triết Lý Sống: Du "temps"-éléments D'une Philosophie Du Virre\. Đà Nẵng: NXB. Đà nẵng, 2004.

Trích dẫn MLA

Jullien Francois, Đào Hùng, and Chân Đinh. Bàn Về Chữ "thời" Những Yếu Tố Của Một Triết Lý Sống: Du "temps"-éléments D'une Philosophie Du Virre\. Đà Nẵng: NXB. Đà nẵng, 2004.

Cảnh báo! Những trích dẫn này có thể không chính xác 100%.