Trích dẫn APA

Phan, H. L. (2004). Một số trận quyết chiến chiến lược trong lịch sử dân tộc\ (In lần thứ ba.). Hà Nội: Quân đội nhân dân.

Chicago Style Citation

Phan, Huy Lê. Một Số Trận Quyết Chiến Chiến Lược Trong Lịch Sử Dân Tộc\. In lần thứ ba. Hà Nội: Quân đội nhân dân, 2004.

Trích dẫn MLA

Phan, Huy Lê. Một Số Trận Quyết Chiến Chiến Lược Trong Lịch Sử Dân Tộc\. In lần thứ ba. Hà Nội: Quân đội nhân dân, 2004.

Cảnh báo! Những trích dẫn này có thể không chính xác 100%.