Bàn về tính hiệu quả: Trên cơ sở những tư tưởng của Lão Tử về chiến tranh, quyền lực và lời nói\

Sách nghiên cứu, phân tích sự tinh tế của quan niệm Trung Hoa về tính hiệu quả, từ đó đối sánh với quan niệm về tính hiệu quả trong tư tưởng phương Tây

Lưu vào:
Tác giả chính: Jullien Francois
Đồng tác giả: Hoàng, Ngọc Hiến (dịch)
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Đà Nẵng: NXB. Đà nẵng, 2002
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!
LEADER 01667nam a2200325 p 4500
001 25695
005 20161019034616.0
008 050325s2002####vm |||||||||||||||||vie||
041 |a vie 
080 |a 1T7 
082 |2 23  |a 181.114  |b B105v 
100 |a Jullien Francois 
245 1 |a Bàn về tính hiệu quả:   |b Trên cơ sở những tư tưởng của Lão Tử về chiến tranh, quyền lực và lời nói\   |c Francois Jullien 
260 |a Đà Nẵng:   |b NXB. Đà nẵng,   |c 2002 
300 |a 268tr. 
520 |a Sách nghiên cứu, phân tích sự tinh tế của quan niệm Trung Hoa về tính hiệu quả, từ đó đối sánh với quan niệm về tính hiệu quả trong tư tưởng phương Tây 
653 |a chiến tranh 
653 |a Hệ tư tưởng 
653 |a Lão Tử 
653 |a Lời nói 
653 |a Quyền lực 
653 |a Triết học 
700 |a Hoàng, Ngọc Hiến  |e dịch 
911 |a TTT  |b 25/03/2005  |c Administrator  |d NAL050042909 
942 |c BK 
999 |c 6051  |d 6051 
952 |0 0  |1 0  |2 ddc  |4 0  |6 181_114000000000000_B105V  |7 0  |9 16050  |a TVQH  |b TVQH  |c P1-HV  |d 2005-03-25  |e Khác  |o 181.114 B105v  |p VV00017446  |r 2015-12-29  |w 2015-12-29  |y BK 
952 |0 0  |1 0  |2 ddc  |4 0  |6 181_114000000000000_B105V  |7 0  |9 16051  |a TVQH  |b TVQH  |c P1-HV  |d 2005-03-25  |e Khác  |o 181.114 B105v  |p VV00017447  |r 2015-12-29  |w 2015-12-29  |y BK 
952 |0 0  |1 0  |2 ddc  |4 0  |6 181_114000000000000_B105V  |7 0  |9 16052  |a TVQH  |b TVQH  |c P2-HTBD  |d 2005-03-25  |e Khác  |o 181.114 B105v  |p VV00017444  |r 2015-12-29  |w 2015-12-29  |y BK 
952 |0 0  |1 0  |2 ddc  |4 0  |6 181_114000000000000_B105V  |7 0  |9 16053  |a TVQH  |b TVQH  |c P2-HTBD  |d 2005-03-25  |e Khác  |o 181.114 B105v  |p VV00017445  |r 2015-12-29  |w 2015-12-29  |y BK