Chiến dịch Hồ Chí Minh giải phóng miền nam, thống nhất đất nước

Sách giới thiệu con đường dẫn tới chiến dịch Hồ Chí Minh, diễn biến chiến dịch Hồ Chí Minh, các đơn vị anh hùng và anh hùng được tuyên dương trong chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử

Lưu vào:
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Quân đội nhân dân, 2005
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!
LEADER 01428nam a2200277 4500
001 25901
005 20161019034628.0
008 050411s2005####vm |||||||||||||||||vie||
041 |a vie 
080 |a 355(V)09 
082 |2 23  |a 959.7043  |b Ch305d 
245 0 |a Chiến dịch Hồ Chí Minh giải phóng miền nam, thống nhất đất nước 
260 |a Hà Nội:   |b Quân đội nhân dân,   |c 2005 
300 |a 483tr. 
520 |a Sách giới thiệu con đường dẫn tới chiến dịch Hồ Chí Minh, diễn biến chiến dịch Hồ Chí Minh, các đơn vị anh hùng và anh hùng được tuyên dương trong chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử 
653 |a chiến dịch Hồ Chí Minh 
653 |a giải phóng miền Nam 
653 |a lịch sử 
653 |a quân sự 
653 |a việt nam 
911 |a Trịnh Giáng Hương  |b 11/04/2005  |c Administrator  |d NAL050043115 
942 |c BK 
999 |c 6136  |d 6136 
952 |0 0  |1 0  |2 ddc  |4 0  |6 959_704300000000000_CH305D  |7 0  |9 16310  |a TVQH  |b TVQH  |c P1-HV  |d 2005-04-11  |e Khác  |o 959.7043 Ch305d  |p VL00003143  |r 2015-12-29  |w 2015-12-29  |y BK 
952 |0 0  |1 0  |2 ddc  |4 0  |6 959_704300000000000_CH305D  |7 0  |9 16311  |a TVQH  |b TVQH  |c P1-HV  |d 2005-04-11  |e Khác  |o 959.7043 Ch305d  |p VL00003144  |r 2015-12-29  |w 2015-12-29  |y BK 
952 |0 0  |1 0  |2 ddc  |4 0  |6 959_704300000000000_CH305D  |7 0  |9 16312  |a TVQH  |b TVQH  |c P2-HTBD  |d 2005-04-11  |e Khác  |o 959.7043 Ch305d  |p VL00003145  |r 2015-12-29  |w 2015-12-29  |y BK