Trích dẫn APA

Nguyễn, V. K. (2004). Việt Nam trên con đường lớn - Vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. Hà Nội: Lao động.

Chicago Style Citation

Nguyễn, Văn Khánh. Việt Nam Trên Con đường Lớn - Vì Mục Tiêu Dân Giàu, Nước Mạnh, Xã Hội Công Bằng, Dân Chủ, Văn Minh. Hà Nội: Lao động, 2004.

Trích dẫn MLA

Nguyễn, Văn Khánh. Việt Nam Trên Con đường Lớn - Vì Mục Tiêu Dân Giàu, Nước Mạnh, Xã Hội Công Bằng, Dân Chủ, Văn Minh. Hà Nội: Lao động, 2004.

Cảnh báo! Những trích dẫn này có thể không chính xác 100%.