Trích dẫn APA

Jong Paul C. (2001). Bạn đã bao giờ được sống lại bởi nước và Thánh linh chưa?\. Hàn Quốc: Hepzhibah.

Chicago Style Citation

Jong Paul C. Bạn đã Bao Giờ được Sống Lại Bởi Nước Và Thánh Linh Chưa?\. Hàn Quốc: Hepzhibah, 2001.

Trích dẫn MLA

Jong Paul C. Bạn đã Bao Giờ được Sống Lại Bởi Nước Và Thánh Linh Chưa?\. Hàn Quốc: Hepzhibah, 2001.

Cảnh báo! Những trích dẫn này có thể không chính xác 100%.