Trích dẫn APA

Đoàn, V. T. (2004). Nhiệm vụ cơ bản của thanh niên Việt Nam trong thời kỳ công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước\ (In lần thứ 2.). Hà Nội: Thanh niên.

Chicago Style Citation

Đoàn, Văn Thái. Nhiệm Vụ Cơ Bản Của Thanh Niên Việt Nam Trong Thời Kỳ Công Nghiệp Hóa Hiện đại Hóa đất Nước\. In lần thứ 2. Hà Nội: Thanh niên, 2004.

Trích dẫn MLA

Đoàn, Văn Thái. Nhiệm Vụ Cơ Bản Của Thanh Niên Việt Nam Trong Thời Kỳ Công Nghiệp Hóa Hiện đại Hóa đất Nước\. In lần thứ 2. Hà Nội: Thanh niên, 2004.

Cảnh báo! Những trích dẫn này có thể không chính xác 100%.