Nhiệm vụ cơ bản của thanh niên Việt Nam trong thời kỳ công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước\

Sách cung cấp những thông tin cơ bản về tình hình thanh niên Việt Nam, yêu cầu của sự nghiệp CNH -HĐH và kinh tế tri thức đối với thanh niên trên cơ sở quan điểm CN Mác Lênin, tư tưởng HCM và Đảng Cộng sản VN về vai trò của thanh niên trong thời kỳ CNH- HĐH đất nước...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Đoàn, Văn Thái
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Thanh niên, 2004
Phiên bản:In lần thứ 2
Chủ đề:
CNH
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!
LEADER 01520nam a2200277 p 4500
001 27273
005 20161019034809.0
008 050729s2004####vm |||||||||||||||||vie||
041 |a vie 
080 |a 32(V) 
082 |2 23  |a 305.23  |b Nh304v 
100 |a Đoàn, Văn Thái 
245 1 |a Nhiệm vụ cơ bản của thanh niên Việt Nam trong thời kỳ công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước\   |c Đoàn Văn Thái 
250 |a In lần thứ 2 
260 |a Hà Nội:   |b Thanh niên,   |c 2004 
300 |a 196tr. 
520 |a Sách cung cấp những thông tin cơ bản về tình hình thanh niên Việt Nam, yêu cầu của sự nghiệp CNH -HĐH và kinh tế tri thức đối với thanh niên trên cơ sở quan điểm CN Mác Lênin, tư tưởng HCM và Đảng Cộng sản VN về vai trò của thanh niên trong thời kỳ CNH- HĐH đất nước 
653 |a CNH 
653 |a HĐH 
653 |a thanh niên 
911 |a TTT  |b 29/07/2005  |c Administrator  |d NAL050044493 
942 |c BK 
999 |c 6848  |d 6848 
952 |0 0  |1 0  |2 ddc  |4 0  |6 305_230000000000000_NH304V  |7 0  |9 18472  |a TVQH  |b TVQH  |c P1-HV  |d 2005-07-29  |e Khác  |o 305.23 Nh304v  |p VV00018424  |r 2015-12-29  |w 2015-12-29  |y BK 
952 |0 0  |1 0  |2 ddc  |4 0  |6 305_230000000000000_NH304V  |7 0  |9 18473  |a TVQH  |b TVQH  |c P1-HV  |d 2005-07-29  |e Khác  |o 305.23 Nh304v  |p VV00018425  |r 2015-12-29  |w 2015-12-29  |y BK 
952 |0 0  |1 0  |2 ddc  |4 0  |6 305_230000000000000_NH304V  |7 0  |9 18474  |a TVQH  |b TVQH  |c P2-HTBD  |d 2005-07-29  |e Khác  |o 305.23 Nh304v  |p VV00018423  |r 2015-12-29  |w 2015-12-29  |y BK