Trích dẫn APA

Đào, D. A. (2005). Lịch sử cổ đại Việt Nam\. Hà Nội: Văn hoá thông tin.

Chicago Style Citation

Đào, Duy Anh. Lịch Sử Cổ đại Việt Nam\. Hà Nội: Văn hoá thông tin, 2005.

Trích dẫn MLA

Đào, Duy Anh. Lịch Sử Cổ đại Việt Nam\. Hà Nội: Văn hoá thông tin, 2005.

Cảnh báo! Những trích dẫn này có thể không chính xác 100%.