Trích dẫn APA

Nguyễn, V. T. (2005). Tìm hiểu luật cạnh tranh\. Hà Nội: Chính trị quốc gia.

Chicago Style Citation

Nguyễn, Văn Thung. Tìm Hiểu Luật Cạnh Tranh\. Hà Nội: Chính trị quốc gia, 2005.

Trích dẫn MLA

Nguyễn, Văn Thung. Tìm Hiểu Luật Cạnh Tranh\. Hà Nội: Chính trị quốc gia, 2005.

Cảnh báo! Những trích dẫn này có thể không chính xác 100%.